We are looking for interviewees

We are looking for interviewees

(English translation, scroll down)

Olemme tekemässä dokumenttia rasismista Suomessa ja etsimme haastateltavia. Tavoitteenamme on tuoda vähemmistönäkökulmia rasismikeskusteluun, ja luoda inhimillisempää keskustelua aiheesta. Etsimme mukaan kaikenikäisiä ja -taustaisia. Dokumentin kesto tulee olemaan alle puolituntia. Levityskanavina TV, internet sekä mahdollisesti muut myöhemmin päätettävät kanavat. Haastattelut voidaan toteuttaa suomeksi ja englanniksi.

Jos koet, että sinulla on kerrottavaa aiheesta Suomen kansalle, niin lähetä itsestäsi vapaamuotoinen esittely osoitteeseen dokkari2021@gmail.com. Dokumenttiin osallistuvien henkilöiden valinta suoritetaan kesäkuussa 2021, ja kuvaukset elo-syyskuussa 2021. Valituille lähetetään haastattelukysymykset ja lisäohjeet sähköpostitse.

We are making a documentary about racism in Finland, and we’re looking for interviewees. We aim to bring minority perspectives into the racism debate and show a more humane discussion on the subject. We are looking for people of all ages and backgrounds. The duration of the document will be less than half an hour. The distribution channels are TV, the Internet and other distribution channels that we’ll decide on later. Interviews are viable to have in Finnish and English.

If you feel that you have something to say to the people of Finland, send a free-form presentation about yourself to dokkari2021@gmail.com. The selection of individuals to participate in the documentary will be in June 2021 and the shooting in August-September 2021. Interview questions and additional instructions will be emailed to the selected.